Husabyutställningen var en samlad utställning med mina syskonbarn, Peter och Jenny Lind och Maria Selmosson.