Hus och byggnader.

Dessa akvareller är från gårdar, hus och bygnader.