Hus och byggnader.

"Lasses grotta" Husaby

"Göttorps by"

"Bäckastugan"

"Hästen#

"Lagårn"

"Grinden" Böttemåla i Småland.

"Per i Böttemålas cykel"

"Smedjan" Arnemossen Husaby

"Tingshuset" Kållängen Husaby.

"Blomsterrabatten" Almerida Kreta.

"Almerida" Kreta.

"Härbre" Sälen i Dalarna.

Lunda Göttorp i Husaby

Rhodos. "Stormästarens palats"

Dessa akvareller är från gårdar, hus och bygnader.