"Kivik" Från Kiviks fruktträdgårdar på Österlen i Skåne.
Akvarellen är jurybedömd 2011 Bildkällaren Falköping