Skörde och Kulturfest

Här nedan visas bilder från 2011 -års Allékonst
och utställare i Medborgarhuset.