Fotoalbum

Kursledaren informerar.

Känna In? Barbro och Mia. Foto: Åsa Norin

Hotell Napoleon Bonaparte

Åsa i samspråk med Håkan.

Ingela och Eva.

Monica.

Ulla o Margareta.

Målarkurs på Korsika med Håkan Lager 2012 09 01 - 09 09